Đà Lạt đẹp tựa Châu Âu

Thg 1114

Đà Lạt đẹp tựa Châu Âu

Minh TâmTin tức

Đà Lạt đấy, không phải Châu Âu đâu!


#YOLO #ĐàLạtLậpĐông #YouOnlyLiveOnce #Dalat


Nguồn: Điều Buồn Tênh - Quang Vinh